Værdigrundlag

I Elprint deler vi et fælles ønske om en overordnet sund og god forretningsetik.

Vi mener, at det er af afgørende betydning at handle ud fra høj integritet for at opretholde en tillid og troværdighed hos vores kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medejere og samfundet.

Vores forretningsetik lægger vægt på vores fælles såvel som vores individuelle ansvar over for ovennævnte parter i henhold til:

  • at overholde love, regler og bestemmelser
  • at håndtere information om vores kunder og forhandlere med fortrolighed
  • at beskytte vores aktiver og bruge disse med omhu
  • at besidde en gensidig respekt for hinanden
  • at have og sprede arbejdsglæde
  • professionel og respektfuld håndtering af eventuelle uoverensstemmelser
  • fremførelse af nøjagtige og overskuelige regnskaber rettidigt
  • hensyntagen til miljø og arbejdsforhold
  • troværdig, åben og ærlig kommunikation

I Elprint er det altså af høj prioritet for os alle at skabe et sundt og gennemsigtigt arbejds- og driftsmiljø.

Sidebar